Guide til Bibelmeditation

Bibelmeditation

Find et sted hvor du kan sidde uforstyrret. Tænd evt. et stearinlys. Sæt dig godt til rette i en stol. Find den udvalgte Bibeltekst frem. Hvis du ikke har en Bibel, kan du på www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/ finde alle Bibelens tekster.

Træk vejret dybt en tre gange til du falder helt til ro i kroppen. Bed evt. en lille bøn eller tegn korsets tegn.

Læs nu Bibelteksten et par gange – evt. højt for dig selv. Så er du klar til første stilleperiode, der kan vare 5 minutter.

 

1. stilhed:      Hvad fanger din opmærksomhed? Hvad hæfter du dig ved?

Her handler det om at leve sig ind i tekstens univers – at være til stede – være samtidig. 

Brug alle sanser – forestil dig, at du var med, da handlingen udspillede sig.  Hvor befinder du dig selv – hvem identificerer du dig med i teksten?

Måske standser du ved et ord eller en sætning – måske er der noget der berører dig – forarger dig – eller noget i teksten, der rejser et spørgsmål, der presser sig på. Lad det frit komme – der er ikke noget som er rigtigt eller forkert.

 

Læs Bibelteksten én gang til – også gerne højt. Så begynder anden stilleperiode, der kan vare 5-10 minutter.

 

2. stilhed:      Hvordan berører teksten dit liv i dag? 

I anden stilhed handler det om at sætte sig selv i spil i forhold til det, som teksten vækker i én.
Hvorfor identificerer du dig selv med den person, eller hvorfor bliver du berørt af det ord? 

Hvad prøver teksten at sige til dig om din situation – hvordan kan du blive klogere på dit liv af det sted, der har fanget din opmærksomhed?

 

Så læser du Bibelteksten en sidste gang og går derefter ind i tredje stilleperiode, der kan vare 3-5 minutter.

 

3. stilhed:     Hvad kalder Kristus dig til at gøre?  

I tredje stilhed handler det om at vende sig mod Kristus og spørge efter, hvad det er man kaldes til med netop denne tekst? Hvad skal du gøre – hvad kan du gøre – hvor skal du søge hen?

 

Du kan slutte med at bede Fadervor:

 

Fadervor, du som er i himlene.

Helliget blive dit navn.

Komme dit rige.

Ske din vilje, som i himlene således også på jorden.

Giv os i dag vort daglige brød.

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.

Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.

For dit er riget, magten og æren i evighed.

Amen.