Fødsel

Kirkekontoret i jeres bopælssogn får direkte besked om barnets fødsel fra jordemoderen. Fødslen registreres efter 14 dage. Er I gift, har I fælles forældremyndighed.

NB! Omsorgs- og ansvarserklæringer skal indgives digitalt på www.borger.dk.

Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal I senest 14 dage efter barnets fødsel indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring, som fastslår faderskabet. Moderen får tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen.

For enlige og par af samme køn, der har opnået graviditet ved kunstig befrugtning, skal faderskabssagen behandles og afgøres hos Statsforvaltningen.

www.statsforvaltningen.dk kan du læse mere om faderskab og om medmoderskab, der trådte i kraft 1. december 2013.