Dødsfald

Via kirkekontoret aftales tidspunkt for bisættelse/begravelsen med præsten. Henvendelsen sker enten personligt eller gennem en bedemand.

Anmeldelse af dødsfald skal foretages digitalt via www.borger.dk. Flere etablerede bedemandsforretninger kan anmelde på vegne af de pårørende via fuldmagt - hør nærmere herom ved bedemandsforretninger.

Bemærk: Uanset om det er en bisættelse eller en begravelse, kan den altid foregå fra ens sognekirke. Se i øvrigt www.borger.dk.

Se endvidere Aarhus Kommunes hjemmeside for de kommunale kirkegårde www.aarhuskommune.dk.