Bibeltekster til meditation

Udvalgte tekster til Bibelmeditation


Præst Vibeke Houmøller har udvalgt en række tekster, der er særligt velegnede til Bibelmeditation. 
En ny tekst hver uge. 
Har du ikke en fysisk Bibel ved hånden, kan du tilgå Bibelen online her: www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/

 

  • Uge 3: Mattæus 8,23-27 
  • Uge 4: Mattæus 17,1-9 
  • Uge 5: Mattæus 20,1-16
  • Uge 6: Mattæus 3,13-17
  • Uge 7: Mattæus 4,1-11
  • Uge 8: Mattæus 15,21-28
  • Uge 9: Markus 9,14-29
  • Uge 10: Johannes 6,1-15
  • Uge 11: Lukas 1,26-38
  • Uge 12: Mattæus 21,1-9
  • Uge 13: Mattæus 26,17-30
  • Uge 14: Markus 16,1-8
  • Uge 15: Johannes 20,1-18
  • Uge 16:  Lukas 24,13-35
  • Uge 17: Johannes 20,19-31
  • Uge 18: Johannes 21,15-19
  • Uge 19:  Mattæus 28,16-20
  • Uge 20: Apostlenes Gerninger 2,1-11
  • Uge 21: Johannes 3,1-15
  • Uge 22:  Lukas 12,13-21
  • Uge 23: Lukas 14,16-24
  • Uge 24: Lukas 15,1-10
  • Uge 25: Lukas 5,1-11