Udlejning

Leje af kirkens lokaler i forbindelse med kirkelige handlinger:

Det er muligt at leje lokaler ved kirken til følgende:

·        Reception efter vielse

·        Reception efter dåb

·        Mindesamvær efter bisættelse/begravelse. Mindesamvær er også muligt, hvis begravelse/bisættelse er fra et af kapellerne i Aarhus Kommune, hvis afdøde boede i sognet eller var sognebåndsløser.

Til mindesamvær efter bisættelse/begravelse er det muligt at leje enten sognehuset eller krypten under kirken. Receptioner efter vielse og dåb har mulighed for at leje krypten. Begge lokaler har adgang til køkken.

Sognehuset er af brandmyndighederne godkendt til 100 personer, og krypten er godkendt til 150 personer.

Der er ikke service eller møblement til det antal personer, lokalerne er godkendt til at rumme.

Priser og betingelser for leje af lokaler:

Lokaleudlejning koster 1500 kr.

Varighed af samlingen må maksimalt vare 7 timer efter den kirkelige handling (inkl. rengøring). Man kan tidligst komme ind i lokalerne 2 timer før handlingen. Endeligt tidspunkt og nøgleoverdragelse aftales nærmere med den ansvarlige for lokaleudleje.

Lokalerne skal efterlades i opryddet og rengjort stand. Man kan vælge selv at stå for rengøringen eller tilkøbe professionel rengøring for 1500 kr. Hvis lokalerne ikke efterlades tilfredsstillende rengjort forbeholder vi os ret til at tilkalde rengøringsfirma på lejers regning.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at ryge (heller ikke e-cigaretter) i offentlige bygninger.

Det er tidligst muligt at booke lokaler tre måneder før.

Al kommunikation omkring udlejning og booking af lokaler foregår ved henvendelse til:

Kirke- og kulturmedarbejder
Lærke Hansen
2693 9187
lukaskirke@gmail.com