Skt. Lukas Kirkes målsætning 2021-2025

Målsætningen, der indgår i dette årsbudget 2023, er for hele valgperioden. Det er menighedsrådets målsætning at skabe de bedst mulige rammer for at forbinde forkyndelsen af evangeliet med dåb og nadver til det moderne liv. Derfor forsøger vi altid, billedlig talt, at åbne så mange døre på vid gab, som tænkes kan, ind til kirken til den tid og den verden, vi er midt i og del af. Vi har høje krav til kvaliteten i vores tilbud, men vi vil også gerne være så mangfoldig og mangeartet i arrangementerne, så flest mulige oplever sig imødekommet og tilpas. Alle medarbejdere i kirken arbejder på fornemmeste vis med på denne målsætning. Vi samarbejder med Langenæskirken om et pigekantori nu på 11. år. Vi samarbejder med Sct. Pauls Kirke og Langenæskirken om minikonfirmander. Vi har etableret et samarbejde med Samsø kirkerne, Domkirken og Langenæskirken om at blive tilknyttet en personalekonsulent. Vi underviser konfirmander med særlige behov fra både Domprovstiet og Søndre Provsti, foruden konfirmander fra Frederiksbjergskolen og Forældreskolen. Det forløbne år med coronarestriktioner har vist os de elektroniske mediers betydning for opretholdelse af det eksisterende fællesskab omkring kirken, men også at nye fællesskaber via de elektroniske midler har skabt nye fællesskaber med en præst som ankermand til stor opmuntring for mange. Vi har nedsat et udvalg for kommunikation til udvikling af netop dette område.

Renoveringen af krypten er nu i fuld gang

Vi arbejder løbende med vores arbejdsmiljø og har udarbejdet en beredskabsplan. Alle lokaler er nu forsynet med en Falck-kasse og ved hvert arrangement udpeges en ansvarlig. Den forpligtigelse skal også efterkommes af alle brugergrupper, hvor ingen af kirkens folk deltager. Den ansvarlige skal altid bære en telefon på sig. De udgifter, som disse tiltag løbende medfører, afspejler sig også i budgettet. Det afspejler sig også i budgettet, at vores to konfirmandpræster begge bliver opnormeret med 10%, og som følge deraf må vi opnormere en kirke- og kulturmedarbejder også med 10%. Skt. Lukas Kirke er blevet certificeret som grøn kirke, og vi bestræber os på, at alle anlæg skal være klimavenlige – herunder også og især kirkens varmeanlæg. I 2026 bliver Lukaskirken 100 år. Da skal vi have stor fest, og vi er i gang med at få skrevet kirkens historie.