Grøn Kirke

I Skt. Lukas Kirke har vi gennem flere år arbejdet målrettet med bæredygtighed og er blevet certificeret Grøn Kirke pr. 1. søndag i advent 2021.

Vi sætter fokus på det grønne i de store såvel som i de små beslutninger. Vi tænker bæredygtigt og energioptimerende ved vores store renoveringer og nyindkøb. Ligesom vi har ændret i vores indkøb af rengøringsartikler og gentænkt vores brug af engangsservice. Vi har ladet græsset gro og bygget små insekthoteller i den lille kirkehave, der hører til vores bykirke.

Samtidig er vi i gang med en bevidstgørelsesproces blandt ansatte, frivillige og andre brugere af kirken for at sikre, at alle har det grønne for øje i hverdagen - en proces der er vedvarende. Der kommer hele tiden nye mennesker til, ligesom, der hele tiden kommer ny grøn viden. Det betyder, at vi på alle menighedsrådsmøder har et punkt på om Grøn Kirke, ligesom vi blandt personalet ugentligt har dialog om og fokus på det grønne, når vi planlægger arrangementer og køber ind.

I forhold til kirkens frivillige og brugere har vi sat fokus på det grønne i forbindelse med vores årlige sogneudflugt og har fokus på at mindske madspild og spise grønnere til vores fællesspisninger. Ligesom vi har lavet arrangementer for både børn og voksne, der sender et tydeligt signal om, at vi tænker på naturen, miljøet samt samspillet mellem mennesker og skaberværket.

Helt lavpraktisk har vi også gjort nogle tiltag i hverdagen. Der er opsat skraldespande til papir i alle lokaler, ligesom vi har et synligt sorteringssystem i sognehuskøkkenet til plast, pap, glas, returpant mm. Vi har givet konfirmanderne ansvaret for returpant i samarbejde med brugere af Blå Kors' værested. Kirkens basarkreds indsamler garn, der ikke kan sælges i butikkerne og bruger dette i det diakonale arbejde. Og vi cykler til møder som foregår i vores egen by.

Omfanget og spændvidden af projekt Grøn Kirke vokser og vokser i takt med bevidstgørelsen. Det at være Grøn Kirke er mere end at købe økologisk og skifte til LED-lys. Det er også klimagudstjenester, formidling af genbrugsfif på vores sociale medier og at lade græsset vokse. I dag, i december 2021, er vi et sted, hvor der er forståelse og lydhørhed overfor grønne tiltag i alskens retninger. Vi handler, tænker, formidler og agerer mere grønt, end vi tidligere har gjort og forventer at fortsætte den opadgående kurve i de næste mange år og det fortsatte arbejde med at være Grøn Kirke.

Hvis I har gode idéer derude til, hvordan vi kan blive endnu grønnere, vil vi meget gerne høre fra jer.

Kontaktperson for Grøn Kirke udvalget er Maria Louise, der kan kontaktes på malh@km.dk.

   Grøn Kirke arrangementer