Konfirmation

I Sankt Lukas Kirke har vi konfirmation af elever fra Frederiksbjerg Skole og Forældreskolen samt undervisning af børn med særlige behov fra skoler i Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Domprovsti.

For at blive konfirmeret skal man deltage i konfirmandundervisningen og et antal gudstjenester.

Derudover skal man være døbt. Hvis man ikke er døbt inden konfirmandundervisningen går i gang kan man blive døbt på et givent tidspunkt før konfirmationen – enten her i kirken eller i sin bopælskirke. Dåben kan finde sted under en almindelig gudstjeneste eller ved en særlig dåbsgudstjeneste efter aftale med den præst der skal døbe.

Er man døbt i et andet kristent trossamfund bliver man ved konfirmationen optaget i den danske folkekirke. 

Konfirmander fra Forældreskolen:

7.Y og 7.Z konfirmeres altid den anden søndag i maj i Skt. Lukas Kirke.

7.X konfirmeres i Sct. Pauls Kirke. Fra og med 2022 konfirmeres 7.X hvert år om lørdagen i weekenden, som indeholder anden søndag i maj.

Konfirmander fra Frederiksbjerg Skole:

Konfirmanderne fra Frederiksbjerg Skole konfirmeres altid første søndag i maj.