Konfirmation for elever i specialklasse

Går dit barn i specialklasse?

Den officielle tilmelding er lukket, men du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis du sender en mail til præst Maria Louise B. Sørensen på malh@km.dk.

 

Herunder kan du læse mere om konfirmationsforberedelse for elever i specialklasse, og se om dit barn er inkluderet af ordningen, samt finde oplysninger om konfirmation.

 

Undervisning og konfirmation af børn med særlige behov i Århus Domprovsti og Århus Søndre Provsti er samlet i Skt. Lukas Kirke. Her er præsterne Maria Louise Bøg Sørensen og Janne Sneistrup Thomsen særligt uddannede til at varetage undervisningen af denne målgruppe.

Undervisningen forløber som ugentlig undervisning fra oktober og frem til konfirmationerne i foråret.
Undervisningstidspunktet forhandles på plads med den enkelte skole og varierer derfor fra år til år. Undervisningen forsøges lagt indenfor normal skoletid, og kirken står for at arrangere taxakørsel til de konfirmander, der har brug for dette.

Hvert efterår afholdes et informationsmøde for kommende konfirmander og forældre, hvor al information omkring undervisningsforløb, transport og konfirmation gives.
Man er dog altid meget velkommen til at kontakte præsterne, hvis man har spørgsmål, ønsker at høre mere om tilbuddet eller gerne vil have en rundvisning i kirken.

Tilmelding af konfirmander til disse forløb foregår ved henvendelse til præst Maria Louise Sørensen på malh@km.dk.

Konfirmationsdatoerne kan oplyses et år før konfirmationen, når tilmeldingen er modtaget.

Tilbuddet dækker skolerne, som ligger i Aarhus Domprovsti (dog ikke skolerne på Samsø) og Aarhus Søndre Provsti (dog ikke Langagerskolen). 
Så går dit barn i specialklasse på en skole, der ligger i en af nedenstående kirkers sogne, skal dit barn tilmeldes konfirmationsforberedelse ved Skt. Lukas Kirke.
Skoler der ligger i følgende kirkers sogne er indbefattet af ordningen:

Skt. Lukas Kirke, Sct. Pauls Kirke, Sankt Markus Kirke, Sankt Johannes Kirke, Vor Frue Kirke, Aarhus Domkirke, Langenæskirken, Christianskirken.
Viby Kirke, Ravnsbjerg Kirken, Fredens Kirke, Frederikskirken, Skåde Kirke, Holme Kirke, Tranbjerg Kirke, Ormslev Kirke, Kolt Kirke, Mårslet Kirke, Beder Kirke, Malling Kirke, Tiset Kirke, Astrup Kirke, Tulstrup Kirke, Hvilsted Kirke.

Informationsmøde om konfirmationsforberedelse for børn i specialklasser

Vi afholder informationsmøde forud for opstart.

På mødet deltager forældre/værge/andre nære voksne til konfirmanderne fra de forskellige skoler,
specialkonfirmanderne kommer fra.
Konfirmanderne undervises på flere forskellige hold, og det er aftalt med de
enkelte skoler, hvilke dage netop jeres børn og deres klasser skal til konfirmationsforberedelse.
Konfirmationsforberedelsen begynder iseptember/oktober og løber frem til konfirmationerne i maj. Undervisningen følger skolernes ferieplan med enkelte undtagelser fx hvis præsten skal på kursus – så giver dette en ekstra fridag til konfirmanderne.

På opstartsmødet taler vi bl.a. om:

  • Ugentlig transport til og fra kirken
  • Konfirmationsforberedelsens indhold
  • Kirkegang
  • Husregler / telefonregler
  • Madpakker
  • Fællesarrangementer
  • Forældresamarbejde
  • Skolens rolle
  • Info om næste forældremøde

Der bliver også mulighed for, at I kan give yderligere oplysninger om netop jeres barn, som er vigtige for os
at kende. Ligesom det bliver muligt at få en rundvisning i kirkens lokaler.
I vil på mødet få mere information om, hvilken præst jeres børn skal undervises og konfirmeres af.

 

Konfirmationsdatoer i 2025

3. maj: Mårslet Skole, Holme Skole, Beder Skole

10. maj: Vorrevangskolen, Ellekærskolen, Rundhøjskolen

 

Har I spørgsmål så send en mail til Maria Louise Bøg Sørensen på malh@km.dk.

Venlig hilsen præsterne Maria Louise og Janne