Pilgrimsvandring

Prøv en pilgrimsvandring

Det er blevet populært at tage på pilgrimsvandring. På Caminoen i Spanien – på andre af de gamle pilgrimsruter i Europa – på Hærvejen i Danmark – flokkes mennesker i alle aldre for at gå med krop og ånd – for at reflektere over liv og tro – Gud og mennesker – fortid og fremtid – mens man er i stadig bevægelse med fødderne på jorden og hovedet vendt mod himlen omgivet af naturens mange sanselige indtryk. I middelalderen gik man på pilgrimsruterne for at nå til et mål – et helligt sted – en kirke – en helgens grav. I dag er selve vandringen blevet et mål i sig selv – at gå med Gud og med sig selv og med andre mennesker – at mærke ens dybeste længsler – at grunde over meningen med livet. Og for mange bliver en pilgrimsvandring en transformerende oplevelse.

Der arrangeres mange pilgrimsvandringer, hvor grupper går sammen i kortere eller længere tid. På www.pilgrimsvandring.dk kan man finde en lang række arrangører, som tilbyder aktuelle pilgrimsvandringer, man kan melde sig til. 

Men man kan også lave sin egen pilgrimsvandring. Brug en fridag og mærk efter hvilken forskel en pilgrimsvandring med åndelig udfordringer kan gøre i en travl hverdag eller i en tæt pakket feriekalender. Man kan gå i en time – eller en hel dag. Man kan gå i sit nærområde eller tage et sted hen med smukke omgivelser.

Et par små praktiske fif til hvordan man kan tilrettelægge sin egen pilgrimsvandring:
  • Beslut hvor og hvor langt du vil gå.
  • Begynd turen et sted hvor der er fred, ro og mulighed for fordybelse. Slut af et sted hvor der er mulighed for at synke hen i tanker og med plads til afsked. 
  • Medbring kun det mest nødvendige proviant og rigeligt med vand. Tjek ud om du kan tanke op undervejs. 
  • Husk gode sko og funktionelt tøj der passer til årstiden.
  • Hold godt med pauser undervejs
  • Vælg en podcast eller en bibeltekst eller en salme eller en pilgrimsnøgle eller et tema at gå med (se eksempler her nedenfor)
Gå med en pilgrimspodcast

Tag på pilgrimsvandring med en præst i ørerne. Find forskellige podcast på iTunes eller PodBean under Pilgrimsvandring eller Levende Vand.

Forslag til Bibeltekster at tygge på under vandringen:

Teksterne findes på www.bibelselskabet.dk

  • Mattæus 4,1-11: Fristelsen i ørkenen
  • Mattæus 6,24-34: Om bekymringer
  • Mattæus 14,22-33: Vandringen på søen
  • Lukas 10,25-37: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
  • Lukas 15,11-32: Lignelsen om den fortabte søn
  • Lukas 19,28-40: Indtoget i Jerusalem 
  • Lukas 24,13-35: Vandringen til Emmaus
  • Johannes 6,1-13: Bespisningen af de fem tusind
  • Johannes 20,11-18: Den opstandne Jesus og Maria Magdalene
  • Johannes 21,1-19: Jesus og disciplene ved Tiberias Sø
Forslag til salmer som er gode at have med sig undervejs: 

Alle salmer kan googles.

  • Må din vej gå dig i møde
  • De dybeste lag
  • Se nu stiger solen
  • Lysets engel går med glans
  • Dejlig er jorden
  • Spænd over os dit himmelsejl
  • Op al den ting som Gud har gjort
  • Ingen er så tryg i fare
  • Imellem nattens stjerner

 

Nøgleord til en pilgrimsvandring

Der findes 7 begreber, der er særligt centrale for en pilgrimsvandring, og som er gode at fundere over mens man går:

  • Frihed
  • Enkelhed
  • Langsomhed
  • Stilhed
  • Bekymringsløshed
  • Det at dele med hinanden
  • Åndelighed
Forslag til temavandring:

Brug Fadervor som udgangspunkt for pilgrimsvandringen. 
Lav evt. et Fadervorarmbånd inden du begiver dig afsted, det kan hjælpe dig med at holde fokus på din vandring. Se her på Sankt Lukas Kirkes Facebookside hvordan du laver et armbånd:
https://www.facebook.com/page/152668434831702/search/?q=fadervor
Begynd turen et roligt sted, luk øjnene og bed Fadervor højt for dig selv eller sammen i kor.
Brug Fadervorarmbåndet til at skabe fokus på bønnens forskellige led.
Luk øjnene op og bed igen Fadervor højt mens du ser på landskabet omkring dig.
Luk øjnene igen og gentag bønnens første led tre gange højt og derefter tre gange inde i dig selv.
Gå videre i stilhed mens du tænker over bønnens første led. 
Ved hvert stop på turen gentages Fadervor med henholdsvis lukkede og åbne øjne.
Hvert stop afsluttes med, at man gentager bønnens næste led tre gange højt og derefter inde i sig selv.
Fortsæt ruten og tænk over det led som du netop har gentaget. Går I flere sammen kan I veksle mellem at gå i stilhed og samtale, således at I hver anden gang to og to taler med hinanden om de tanker bønnen bringer jer. 
Afslut pilgrimsvandringen et roligt sted med igen at bede Fadervor højt for dig selv eller sammen i kor, indvendigt og til afslutning igen højt i kor. Slut af med at synge Dejlig er joden. 

Fadervor består af i alt 9 led. Først en tiltale, dernæst 7 bønner og en afsluttende lovprisning.

Fader vor, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen 

Læs mere om pilgrimsvandringer her: www.pilgrimsvandring.dk
Find fx forslag til pilgrimsruter i bøgerne ”Pilgrimsfærd i Danmark” og ”Pilgrimsture i Danmark” af Jørgen Hansen udgivet på forlaget Legind. 
I Den lille pilgrimsbog oversat af pilgrimspræst Elisabeth Lidell og udgivet på Religionspædagogisk Forlag finder du masser af små tips til en pilgrimsvandring.