Bestil en kirkebil

Ældre og gangbesværede, der har vanskeligt ved at komme til gudstjeneste og andre af menighedsrådets arrangementer som fx foredrag, fællesspisning og lignende kan træffe aftale om gratis transport til og fra kirke med kordegnekontoret på tlf.nr. 3012 4278 senest kl. 10.00 den sidste hverdag før arrangementet.