Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 17 medlemmer. Kirkens 4 præster er fødte medlemmer af rådet, de 13 er valgte medlemmer.

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet, og det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Under menighedsrådet er der en række udvalg, bl.a. forrretningsudvalg, kirke- og præstegårdsudvalg, ansættelsesudvalg, arrangementsudvalg, pr-udvalg mv. 

Menighedsrådet har også repræsentanter i Novembermarkedsudvalg, i Skt. Lukas Sogns Kunstforening og i Menighedsplejen.

Har du spørgsmål til menighedsrådet, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Karen Haugstrup på 2336 1375 eller på mail: karen@haugstrupmail.dk.

Find medlemmerne af menighedsrådet her.

 

   Menighedsrådsreferater

   Menighedsrådsmøder