Højmesse

Hver søn- og helligdag kl. 10.00 er der højmesse i Sankt Lukas Kirke.

Undtagelser herfra er dog d. 1. januar, da Nytårsaftensgudstjenesten d. 31. december kl. 15.00 træder i stedet for, samt de dage, hvor der er konfirmationsgudstjenester.

Gudstjenesten varer ca. 1 time - 1 time og 15 minutter.

I kirkens forhal/våbenhus ligger en pjece, der beskriver gudstjenestens gang.

Efter hver højmesse er der kirkekaffe i sognehuset.

Det betyder meget for præsterne og menighedsrådet, at alle føler sig velkomne i kirken.

Til børnene er der derfor lagt bøger frem nederst i kirkerummet, som kan benyttes under højmessen. Endvidere er der mulighed for under højmessen at gå ned i krypten, hvor et stort lokale med legetøj er til disposition. En voksen skal dog være tilstede. Kirketjeneren viser vej.

Sankt Lukas Kirke er handicapvenlig, og kirkens personale står altid til rådighed med hjælp.

Regler for fotografering med kamera og video er, at tilladelse kun gives efter aftale med præsten.

   Højmesser