Børnetjeneste

Børnetjenesten er et ikke-forkyndende tilbud fra den lokale kirke til de ældste børnehavebørn.

Med udgangspunkt i seks højtider over et år kombinerer Børnetjenesten en aktuel begivenhed (fastelavn, påske, pinse, høst, allehelgen og jul) med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv. Formen er en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren, fællessang og refleksion.

Det hele foregår i kirken i en atmosfære af ro og fordybelse med fokus på gentagelse, nærvær, kreativitet, medskabelse og respekt for hinanden.

I Børnetjenesten er der ingen rigtige og forkerte svar. Her handler det ikke om at lære noget bestemt, men om at øve sig i at være nysgerrig og reflekterende - både på sig selv og andre.

Læs mere på: www.børnetjenesten.dk