Går dit barn i specialklasse?

Undervisning og konfirmation af børn med særlige behov i Århus Domprovsti og Århus Søndre Provsti er samlet i Sankt Lukas Kirke. Her er præsterne Maria Louise Bøg Sørensen og Mia Schmidt-Mikkelsen særligt uddannede til at varetage undervisningen af denne målgruppe.

Undervisningen forløber som ugentlig undervisning fra september og frem til konfirmationerne i foråret.
Undervisningstidspunktet forhandles på plads med den enkelte skole og varierer derfor fra år til år. Undervisningen er dog altid indenfor normal skoletid, og kirken står for at arrangere taxakørsel til de konfirmander, der har brug for dette.

Hvert efterår afholdes et informationsmøde for kommende konfirmander og forældre, hvor al information omkring undervisningsforløb, transport og konfirmation gives.
Man er dog altid meget velkommen til at kontakte præsterne Maria Louise og Mia, hvis man har spørgsmål, ønsker at høre mere om tilbuddet eller gerne vil have en rundvisning i kirken.

Tilmelding af konfirmander til disse forløb foregår ved at udfylde en online tilmeldingsformular.

Konfirmationsdatoerne kan oplyses et år før konfirmationen, når tilmeldingen er modtaget.

Tilbuddet dækker skolerne som ligge i Aarhus Domprovsti (dog ikke skolerne på Samsø) og Aarhus Søndre Provsti. Følgende kirker er i disse to provstier:
Sankt Lukas Kirke, Sct. Pauls Kirke, Sankt Markus Kirke, Sankt Johannes Kirke, Vor Frue Kirke, Aarhus Domkirke, Langenæskirken, Christianskirken.
Viby Kirke, Ravnsbjerg Kirken, Fredens Kirke, Frederikskirken, Skåde Kirke, Holme Kirke, Tranbjerg Kirke, Ormslev Kirke, Kolt Kirke, Mårslet Kirke, Beder Kirke, Malling Kirke, Tiset Kirke, Astrup Kirke, Tulstrup Kirke, Hvilsted Kirke.

Informationsmøde om konfirmationsforberedelse for børn i specialklasser

Vi afholder informationsmøde forud for opstart.

På mødet deltager forældre/værge/andre nære voksne til konfirmanderne fra de forskellige skoler,
specialkonfirmanderne kommer fra.
Konfirmanderne undervises på flere forskellige hold fordelt på ugens fire første dage. Det er aftalt med de
enkelte skoler, hvilke dage netop jeres børn og deres klasser skal til konfirmationsforberedelse.
Konfirmationsforberedelsen begynder iseptember/oktober og løber frem til konfirmationerne i maj. Undervisningen følger skolernes ferieplan med enkelte undtagelser fx hvis præsten skal på kursus – så giver dette en ekstra fridag til konfirmanderne.

På opstartsmødet taler vi bl.a. om:

  • Ugentlig transport til og fra kirken
  • Konfirmationsforberedelsens indhold
  • Kirkegang
  • Husregler / telefonregler
  • Madpakker
  • Fællesarrangementer
  • Forældresamarbejde
  • Skolens rolle
  • Info om næste forældremøde

Der bliver også mulighed for, at I kan give yderligere oplysninger om netop jeres barn, som er vigtige for os
at kende. Ligesom det bliver muligt at få en rundvisning i kirkens lokaler.
Der er tilknyttet to præster til konfirmationsforberedelsen for børn med særlige behov ved Sankt Lukas Kirke
– Maria Louise Bøg Sørensen underviser fire hold og Mia Schmidt-Mikkelsen underviser to hold. I vil på
mødet få mere information om, hvilken præst jeres børn skal undervises og konfirmeres af.

 

Datoer for konfirmation af elever i specialklasser i 2020 kommer snart

9. maj 2020 Holme Skole, Vestergårds Skolen og Skovvangs Skolen 

30. maj 2020 Vorrevang Skole og Katrinebjerg Skole