Ledig stilling: Kirkebogsførende sognepræst

Fuldtidsstilling som kirkebogsførende sognepræst til Skt. Lukas Kirke er ledig til besættelse fra 1. marts 2024.

 

Da vores kirkebogsførende sognepræst gennem næsten 30 år er gået på pension, skal vi nu til at ansætte en ny præst – en proces vi glæder os meget til.

Skt. Lukas Kirke er en stor bykirke, der ligger på Frederiksbjerg i den centrale del af Aarhus. Sognet er en del af indre by men er samtidig tæt på skov og strand, og det gør det til et attraktivt sted at bo.

 

Kirkens liv

Vi har en levende og velfungerende kirke med mange forskellige arrangementer. Det er vigtigt for os, at kirken virker åben og imødekommende, og derfor summer der også af liv alle ugens dage. Vi vil gerne være kirke i tiden uden nogensinde at gå på kompromis med forkyndelse og kvalitet. Gennem forskellige former for gudstjenester, aktiviteter, fællesskaber og samtaler om tro og eksistens bestræber vi os hele tiden på at gøre kirken til et meningsfuldt sted for alle, vi kommer i kontakt med.
Udover højmesserne har vi fx musikgudstjenester, sanselige gudstjenester og friluftsgudstjeneste.
Af aktiviteter kan nævnes et væld af meget fine og velbesøgte koncerter, natkirke, højskolesangaftner, fællesspisning for studerende, babysalmesang, bibelmeditation og sammenkomster for sognets sociale værested. Vi fejrer hvert år kirkens fødselsdag med en heldagsfest. Og så byder vi løbende ind med ressourcer, når situationen kræver det – senest med åben kirke for ukrainske flygtninge.

Samarbejdspartnere udenfor kirken

Vi har et godt samarbejde med vore nabokirker og med de lokale børneinstitutioner og grundskoler, VUC og plejehjem. Derudover samarbejder vi med en vifte af institutioner og foreninger i byen som fx Aarhus Festuge og Aarhus Jazzfestival.

Ansatte ved kirken

Som ny sognepræst bliver du del af et veloplagt, kreativt og engageret team af medarbejdere ved kirken. Der er 2 fuldtidsansatte sognepræster, som ligeligt deler gudstjenester, kirkelige handlinger og konfirmander. Derudover er der 2 deltidsansatte funktionspræster med særligt ansvar for undervisning af konfirmander med særlige behov, 1 studenterpræst, som er tilknyttet kirken, 2 kirke- og kulturmedarbejdere, 1 organist, 2 kordegne, 2 kirketjenere, 1 børnekorleder og et voksenkantori med 12 korsangere.
Medarbejdergruppen er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med stor lyst til at udvikle og iværksætte initiativer til gavn for sognet. Der er en innovativ ånd på stedet med plads og vide rammer til at udfolde og udfordre sig selv indenfor områder, man har lyst til at afprøve. Der er stor lyst til samarbejde og sparring blandt de ansatte og derfor en enestående mulighed for som ny præst at få spændende legekammerater.
Vi er en moderne arbejdsplads, der vægter fleksibilitet. De enkelte medarbejdere har ansvar for at drifte egne opgaver og frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde.

 

Ønsker til en ny præst

Vi ønsker at vores nye sognepræst:

har noget på hjerte, brænder efter at møde mennesker med evangeliet og kan kommunikere med alle – både store og små.
vil gå ind i det bestående arbejde med gudstjenester, kirkelige handlinger, sjælesorg og undervisning med dedikation, nærvær og veloplagthed.
er nysgerrig og åben overfor sognets ønsker og har lyst til at drive egne projekter fra idé til handling.
vil indgå engageret og konstruktivt i samarbejdet med de øvrige ansatte.
have sin daglige gang i huset og prioritere fællesskabet i personalegruppen.

 

Fakta om sognet

  • 10.377 indbyggere pr. 1/1 2023
  • 7.986 medlemmer af folkekirken pr. 1/1 2023
  • 98 dåb i 2022
  • 36 bryllupper i 2022
  • 49 begravelser i 2022
  • 4 hold almenkonfirmander
  • 2 plejehjem med en månedlig gudstjeneste

Embedsbolig

Stillingen har tilknyttet en bolig på Ellemarksvej 19, 8000 Aarhus C i et gammelt villakvarter tæt på kirken. Boligen er på 175 m2 i to etager – opført i 1939 men nyrenoveret i 2023 – med en 600 m2 lukket have.


Både menighedsråd og medarbejdergruppe glæder sig til at få en ny sognepræst og kollega. Så hvis du har lyst til at blive en del af vores kirke, hvor fagligheden er stor og mulighederne mange, så håber vi at modtage en ansøgning fra dig.

 

Vi vil gerne fortælle dig mere om stillingen, og vores menighedsrådsformand, Karen Haugstrup, kan kontaktes på 23361375 eller på karen@haugstrupmail.dk for mere information, ligesom sognepræst, Vibeke Houmøller, kan kontaktes på 20124008 eller på vhk@km.dk, hvis du ønsker at høre mere om arbejdet ved kirken.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Aarhus Stift pr. mail til: kmaar@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest 23. oktober kl. 15.00.

 

Læs mere om kirken og sognet på www.sktlukaskirke.dk og på www.facebook.com/sktlukaskirke.