Sankt Lukas Kirke, Aarhus søger servicemindet kirketjener med rengøring som hovedopgave.

Sankt Lukas Kirke, Aarhus i Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift søger en kirketjener, som får hovedansvaret for den daglige rengøring af både Sognehus, tilhørende køkken, toiletter samt kirkerummet - det vil sige, der er tale om forskellige typer af specialiseret rengøring. Du skal kunne trives med, at din daglige opgave er rengøring og vedligehold i et stort hus, og du har et godt overblik over opgaverne og en udpræget ordenssans. Du skal være parat til at møde andre mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer med rummelighed og empati.

Vi forventer,

  •  at du er servicemindet, pligtopfyldende, imødekommende og tillidsvækkende overfor alle, der færdes i kirken og kirkens lokaler
  • at du betragter dit arbejde hos os som en afgørende faktor for, at husets dagligdag hænger sammen
  • at du er struktureret, kan skabe overblik, og formår at tilrettelægge arbejdet, så det imødekommer kirkeårets meget varierende opgaver
  • at du, trods stor selvstændighed, formår at samarbejde med både dine nærmeste kolleger, Menighedsrådet og alle brugere af huset
  • at du er fleksibel med hensyn til arbejdstider i et hus med meget forskelligartede aktiviteter og en meget dynamisk kalender

Som en mindre del af dit job, vil du også skulle afløse husets anden kirketjener fx i forbindelse med mødeservice, indkøb, klargøring til arrangementer, kirketjeneste – herunder klargøring til og deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 

Vi tilbyder

  • Dygtige og engagerede kolleger
  • Stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse
  • En levende og travl arbejdsplads, hvor to dage sjældent er ens
  • Mulighed for personlig og faglig udvikling
  • Arbejde i et stort bysogn med ca. 10.500 indbyggere

Ansættelsesområdet er Aarhus Stift med tjenestested i Sankt Lukas Sogn. Sankt Lukas Sogns
Menighedsråd er ansættelsesmyndighed. Børne- og straffeattest indhentes. Arbejdstiden er som
udgangspunkt en 5-dages arbejdsuge med gennemsnitligt 30 timer ugentligt, men arbejdstiden
opgøres over et kvartal. Der må påregnes weekend-, morgen- og aftenarbejde. Der er en fast
ugentlig hverdagsfridag og en yderligere løs fridag, der placeres efter nærmere aftale. To gange i
kvartalet gives de løse fridage i sammenhæng over en weekend. Der udfærdiges en rammetidsaftale
for stillingen.

Ansættelserne er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Overenskomster – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandstatus og ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Har du ikke allerede gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, er det en forudsætning, at du gennemfører den indenfor 2 år efter ansættelsen.

Årslønnen aftales inden for intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 267.694,90kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger angående stillingen fås ved henvendelse til Menighedsrådets kontaktperson, Louise Toft Dalsgaard på telefon 6130 8809 – træffes efter kl. 20.00. 

Ansøgning vedlagt CV mailes til 8132fortrolig@sogn.dk senest fredag den 22. marts 2019.
Ansøgningen mærkes ”kirketjener” i mailens emnefelt.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13.

Der er ikke boligpligt knyttet til stillingen.