Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 17:00

Sankt Lukas Kirkes Menighedspleje indkalder til den årlige generalforsamling d. 18. maj 2020 kl. 17.00 i Sognehuset i Sankt Lukas Kirke.

Vi drøfter aktiviteter i menighedsplejen og forslag til det kommende år. Efter generalforsamlingen er der snitter øl og vand.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab 2019

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Indkomne forslag skal afleveres/sendes til:

Sankt Lukas Kirkekontor eller mail:

menighedsplejen.lukaskirken@gmail.com senest den 3.august 2020.
Medvirkende
Menighedsplejen
Sted Sankt Lucas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C